Μερικοί πελάτες μας

 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
 • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ (Όλα τα ταμεία & κτήρια κατά μήκος Αττικής οδού)
 • ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
 • Δ.Ε.Η. - ΔΙΑΧ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
 • Ε.Κ.Α.Μ.  (ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
 • EKO - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΕΟΦ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΕΥ ΖΗΝ ΑΕ
 • ΕΥΡΟΓΝΩΣΗ
 • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.”
 • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
 • IKEA
 • KAT -  ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 • ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ - GROUPS OF COMPANIES
 • ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΛΗΤΩ
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ  ΑΓ. ΣΟΦΙΑ
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑ
 • ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ
 • Ο.Σ.Φ.Π ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
 • ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
 • ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΣΡΑΗΛ
 • ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
 • ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΙ
 • ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
 • AGAPITOS SHIPPING
 • ACOUDIMOS FERRIES
 • ALITALIA
 • ALPHA BANK
 • ΑΝΤΕΝΝΑ  TV
 • AUTOMARIN
 • BAYER HELLAS
 • BODYLINE AE
 • COSMODATA
 • CITROEN HELLAS
 • CHRYSLER HELLAS
 • ELMEC ABETE (HARLEY DAVIDSON)
 • ENA PRODUCTION (FAME STORY 2)
 • ENERGIZER S.A
 • FORD BELMAR
 • JOE WAEDER
 • INSTITUTE “ERRICOS DYNAN ”
 • INTRACOM AE
 • LAVIFARM AE
 • MAD TV
 • MILLEN GUARD SECURITY
 • MOTOROLA
 • NOVOTEL ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
 • PROTECTA AE
 • ROYAL OLYMPIC CRUISES
 • SPACE HELLAS
 • SUBARU HELLAS
 • TOYOTA HELLAS
 • UNIVERSAL LADIES AE
 • XEROX HELLAS

 

 

 

Νομικά

  

Αγαπητοί μας πελάτες, 

η έγκυρη πληροφόρηση σας για μας, είναι πολύ σημαντική και απολύτως αναγκαία.

Με αφορμή το νομοθετικό διάταγμα που ψηφίσθηκε στη βουλή και αφορά την επικόλληση μεμβρανών στους υαλοπίνακες οχημάτων, και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, αριθμ. φύλλου 1069 της 10ης Ιουνίου 2008 (βλέπε συνημμένο αρχείο στην ηλεκτρ. διεύθυνση του υπουργείου μεταφορών επικοινωνιών 

http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=679&id=&tid=679  

απόφαση 29039/2123/07/08)  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελλάδα πλέον εναρμονίζεται με το νόμο της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Σύμφωνα με το νομοθετικό αυτό διάταγμα από την 1η Οκτωβρίου 2008 επιτρέπεται νόμιμα να τοποθετούνται στα αυτοκίνητα αντηλιακές μεμβράνες με τις πιο κάτω αναφερόμενες προϋποθέσεις. 

Α) Για τους πλευρικούς υαλοπίνακες που βρίσκονται από την κολόνα του οδηγού και πίσω, καθώς και οπίσθιο ανεμοθώρακα επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε σκουρότητας η χρωματισμού μεμβράνης και δεν υφίσταται περιορισμός εφ’ όσον το όχημα φέρει πλευρικούς καθρέφτες.

Β) Για τους εμπρόσθιους πλευρικούς υαλοπίνακες, δηλαδή εκατέρωθεν της θέσης του οδηγού και συνοδηγού επιτρέπεται εφ’ όσον η διαπέραση φωτός είναι 70%. 

Γ) Για τον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα (μπροστινό παρμπρίζ) επιτρέπεται εφ’όσον η διαπέραση φωτός είναι 75%. Οι μεμβράνες που θα επικολλούνται στους υαλοπίνακες των οχημάτων θα πρέπει να είναι πιστοποιημένης ποιότητας από κράτος - μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης, ή από κράτος της ΕΖΕΣ το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συνθήκης ΕΟΧ. 

Απαραιτήτως οι οδηγοί των οχημάτων θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βεβαίωση πιστοποίησης ποιότητας του προϊόντος από τον εγκαταστάτη που θα αναφέρει ότι η μεμβράνη είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του πιο πάνω αναφερομένου διατάγματος και υποχρεωτικά επικολλημένα ειδικού τύπου αυτοκόλλητα διαστάσεων 3 Χ 3 εκατ. στα τζάμια τοποθετημένης μεμβράνης που θα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της. Το μέτρο αυτό ισχύει για όλα τα οχήματα που έχουν ή θα βάλουν αντηλιακές μεμβράνες. Οι βεβαιώσεις αυτές θα ισχύουν για τους έλεγχους Κ.Τ.Ε.Ο. και την τροχαία. 

Απαλλάσσονται  οι οδηγοί οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας τα οποία επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία (μάτια, δέρμα, κ.λ.π.) εάν διαθέτουν σχετικό «πόρισμα εξέτασης» από Δ.Ι.Ε. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή ιδιώτες ιατρούς. (Κατεβάστε έντυπο στο www.isathens.gr/images/isotimia.doc  Νόμος 6327/2007, ΦΕΚ 292 Τεύχος Α’, Άρθρο 6, παράγραφος 2 («Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»). 

Η επιχείρηση μας giannikelis.gr  διαθέτει ετοιμοπαράδοτη  και μπορεί να τοποθετήσει διάφανη μεμβράνη αντηλιακής προστασίας με συντελεστή μετάδοσης ορατού φωτός 75% και παρακράτηση της ζέστης 87% στον εμπρόσθιο ανεμοθώρακα (παρμπρίζ), καθώς επίσης και στους υαλοπίνακες εκατέρωθεν της θέσης οδηγού, που πληρεί τις προδιαγραφές του πιο πάνω αναφερομένου διατάγματος και δίδεται η ανάλογη βεβαίωση-πιστοποίηση. 

Εξυπακούεται ότι τα υλικά που διαθέτει η επιχείρηση μας giannikelis.gr  είναι ΜΟΝΟ αυθεντικά γνήσια αντηλιακά πιστοποιημένης  ποιότητας  και μπορούν να τοποθετηθούν με τις σχετικές  προϋποθέσεις σε όλα τα τζάμια των αυτοκινήτων. 

Ευχαριστούμε για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας για τα προϊόντα μας.

Our Partners And Brands

Contact Us

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

sampleTEL. +30 2106047200
FAX. +30 2106612214
 
           Εθνικής Αντιστάσεως 78 
           Γέρακας 153 44
           Αθήνα
           info@giannikelis.gr

Newsletter

About

Customer Service